“Bir milletin kurtuluşu ancak doğrudan Allah’a bağlı yalnızca biatı Allah’a has kılan idarecilerle mümkündür”

AHMET REYİZ YILMAZ